Aanbesteding

Doordat we succesvol zijn binnen aanbestedingstrajecten, mogen wij samenwerken met een aantal mooie opdrachtgevers.

Maakt uw bedrijf binnenkort een aanbesteding bekend en wilt u dat wij meedingen naar de opdracht? We horen het graag!

 

Bestek

Wij hebben de expertise en ervaring om bestekken van goede kwaliteit te maken. Een bestek bestaat uit een route- of infrastructuurplan waarin wordt aangegeven op welke plaats welke informatie moet komen. Daarbij zorgen we voor een gedetailleerd ontwerp dat een duidelijke omschrijving van de technische aspecten bevat. Hierin worden ook zaken zoals materiaal en uitvoeringsvoorwaarden beschreven. Op basis van een door ons gemaakt bestek kan een goede kostenindicatie worden gegeven.